Venture Media.nl - uw toolbox naar financiering -  Winkelmand (0)
Investeerders Top 100 | Investeerders Top 100 Excel | VC Stappenplan | VC Businessplan | VC Begrippen |
Werkpakket | Crowdfunding Gids Excel | Lezing Waagkapitaal | Alle financieringstools | Reageer

Durfkapitaal

Durfkapitaal wordt in Nederland vaak gebruikt als vertaling van het woord venture capital (Engels), hoewel de betekenis niet helemaal hetzelfde is. Waarom dit zo is, leggen we aan het eind van deze tekst uit. We behandelen eerst de basis.

Durfkapitaal: verschillen met andere typen kapitaal

Durfkapitaal onderscheidt zich van andere vormen van kapitaal door het risicodragende karakter. Dat betekent echter niet dat de verschaffer van durfkapitaal graag of gemakkelijk risico loopt. Een durfkapitaal-verstrekker accepteert het risico van de investering in ruil voor de waarschijnlijkheid van een meer dan normale opbrengst op die investering ten opzichte van veiliger mogelijkheden zoals een spaarrekening of een belegging in een beleggingspand.


Durfkapitaal: verschillen met lening bij bank

Voor de kapitaalzoeker zijn een paar verschillen van belang tussen durfkapitaal en een lening bij een bank. Ten eerste eist de verschaffer van durfkapitaal niet de zekerheden die een bank eist bij het verlenen van een krediet. Zo eist een bank bij een hypotheek de zekerheid van een salaris en het huis als onderpand. Bij een krediet aan een bedrijf eist de bank een aanwezige inkomstenstroom. Een durfkapitaal-verschaffer eist in de regel geen onderpand.

Geen traject vastgelegd bij durfkapitaal

Een ander verschil is dat bij een lening de geldschieter (vaak de bank) met de ontvanger een traject afspreekt, waarbij zowel een deel van de hoofdsom wordt afgelost als rente op de hoofdsom wordt betaald. Deze voorwaarde is bij een verstrekker van durfkapitaal niet aan de orde.

De durfkapitaalverschaffer heeft meer geduld bij het incasseren van de opbrengst. Een bank verlangt de rente- en aflossingsbetalingen vanaf het moment dat de lening is verstrekt. Een verstrekker van durfkapitaal heeft in het algemeen enkele jaren geduld (vier tot zeven jaar) voordat hij wil incasseren.


Durfkapitaal: opbrengst moet hoger zijn

De opbrengst van de investering met durfkapitaal moet hoger zijn dan de opbrengst op een krediet. De verwachting verschilt per investeerder. Sommige durfkapitaal-investeerders zijn bijvoorbeeld op zoek naar een opbrengst van ongeveer 10 keer de oorspronkelijke inleg na 5 jaar, andere nemen genoegen met 2 keer.

Durfkapitaal: aandelen in plaats van onderpand

In plaats van een onderpand krijgt een durfkapitaalverschaffer een percentage van het bedrijf in handen, uitgedrukt in aandelen. De verkoop van de aandelen is de transactie waarmee de investeerder zijn winst maakt. Het hebben van de aandelen betekent ook dat de investeerder stemrecht heeft in de aandeelhoudersvergadering en het recht heeft vergaderingen van aandeelhouders te beleggen. Afhankelijk van wat is afgesproken, krijgt hij ook zeggenschap over welke aandeelhouders in de toekomst tot de onderneming kunnen toetreden. Dergelijke afspraken worden vastgelegd in de participatieovereenkomst.

Exit voor de durfkapitaal-investeerder

Tegenover het geduld van de investeerder staat dat de ondernemer niet makkelijk van hem af komt. Behoudens een faillissement, bepaalt de investeerder meestal zelf wanneer hij uit de onderneming stapt. Dat is voor de investeerder het exit-moment. Hij verkoopt zijn aandelen in het bedrijf aan een ander bedrijf of aan de overgebleven aandeelhouders of aan de directie.

Durfkapitaal: verschillende vormen

Er zijn verschillende vormen durfkapitaal. Er wordt vaak onderscheid gemaakt naar de fase waarin het bedrijf verkeert. Gesproken wordt van pre-seed capital, seed capital of zero stage capital, early stage financiering, groeikapitaal of groeifinanciering en daarnaast mezzanine financiering en late stage financiering.

Overzicht durfkapitaal in Nederland

Voor kapitaalzoekers, professionele adviseurs en bemiddelaars die een overzicht willen van het aanbod van durfkapitaal in Nederland, hebben wij verschillende laagdrempelige oplossingen ter beschikking. Zo biedt de Investeerders Top 100 een overzicht van de beste 100 aanbieders van durfkapitaal in Nederland, geselecteerd met behulp van onze unieke ranking-methodiek.

Daarnaast hebben wij het Venture Capital Stappenplan en Venture Capital Businessplan voor u ontwikkeld om u door het proces heen te helpen.


Venture Capital WerkpakketThe Millionaire FastlaneInvesteerders Top 100Investeerders Top 100 ePubTop 100 Investeerders Gids ..Venture Capital Stappenplan..Venture Capital Stappenplan..Venture Capital RankingVenture Capital Businesspla..Gratis abonneren?
(Adviezen, kortingsacties, nieuws over deals)
   


ALGEMEENONS BEDRIJFCONTACTINFORMATIE
Algemene voorwaardenBestellen en betalenI.T. Media
Privacy policyFAQDuit 8
Over ons2353 SG Leiderdorp
SitemapKvK.nr. 28080068
Tel: 071 589 4000
BTW: NL001976454B41


Copyright (c) 2001 - 2024 I.T. Media. Alle rechten voorbehouden.