Venture Media.nl - uw toolbox naar financiering -  Winkelmand (0)
Investeerders Top 100 | Investeerders Top 100 Excel | VC Stappenplan | VC Businessplan | VC Begrippen |
Werkpakket | Crowdfunding Gids Excel | Lezing Waagkapitaal | Alle financieringstools | Reageer

Bedrijfsovername

In de zakenwereld is een overname (ook wel acquisitie genoemd) de verwerving van een bedrijf door een ander bedrijf. In de bedrijfskunde worden bedrijfsovernames en -fusies vaak samengevat onder het overkoepelende begrip Mergers and acquisitions (M&A).

Bedrijfsovername: verschil met fusie

Het grote verschil met een fusie is dat een bedrijfsovername ongelijkheid impliceert en een fusie gelijkheid. Het overgenomen bedrijf zal onder controle van het overnemende bedrijf gaan vallen. Meestal is het overgenomen bedrijf beduidend kleiner dan het overnemende bedrijf, maar niet altijd.

Bedrijfsovername: proces

Bij een bedrijfsovername is het altijd noodzakelijk eerst een bedrijfswaardering toe te passen. Voor het waarderen van een bedrijf bestaan verschillende methoden. Op basis van de waardering doet de overnemende partij een offerte, in de Angelsaksische wereld ook wel een term sheet genoemd.

Bedrijfsovername: onderscheid vriendelijke en vijandige overname

Er bestaan zowel vriendelijke als vijandige overnames. ER kan op verschillende manieren onderscheid worden gemaakt tussen de twee. Bij een vriendelijke overname overleggen de twee bedrijven en stemt het bedrijf dat wordt overgenomen in met het bod, waarna de aandeelhouders het definitieve oordeel hebben. Bij deze overname laat de bieder doorgaans eerst de raad van commissarissen of het bestuur weten geïnteresseerd te zijn in het bedrijf alvorens een bod te doen. Als de raad besluit dat het bod voordelig is voor de aandeelhouders, wordt de aandeelhouders aangeraden het bod te accepteren.

Bij wat kleinere bedrijven is er geen raad van commissarissen en zijn de aandeelhouders en het bestuur doorgaans nauw met elkaar verbonden. Als de een toestemt, doet de ander dat vaak ook. Doorgaans zijn de aandelen in handen van een of enkele individuen of een moederbedrijf dat betrokken was bij de oprichting en bedrijfsvoering. Door deze nauwe verbondenheid tussen bedrijf en aandeelhouder(s) is in principe slechts een vriendelijke overname mogelijk.

Bij een vijandige bedrijfsovername zijn de aandeelhouders van het over te nemen bedrijf meteen aan bod. Een partij doet een bod op de aandelen van een bedrijf zonder dat de directie van dat bedrijf er om heeft verzocht of mee heeft ingestemd. Dit fenomeen staat in de Engelstalige literatuur bekend onder de term greenmailing.

Vijandige bedrijfsovername: wanneer waarschijnlijk?


Een vijandige overname wordt waarschijnlijker als het management van het bedrijf niet handelt ten gunste van de aandeelhouders of de prestaties van het bedrijf het laten afweten. In dat geval kiezen de aandeelhouders een optie die voor hen het beste is, in plaats van dit aan het management over te laten.

Als de aandelen van een bedrijf bijvoorbeeld op 30 euro per aandeel kunnen worden gewaardeerd, en het overnemende bedrijf meent dat de waarde per aandeel kan worden verdubbeld, kunnen de zittende aandeelhouders worden benaderd met een bod van 40 euro per aandeel. De aandeelhouders kunnen hun aandelen voor 10 euro meer verkopen dan onder gewone omstandigheden, en zullen wellicht akkoord gaan. De overnemer heeft ook voordeel, want hij weet dat hij de waarde verder kan verhogen. Hieruit volgt dat een lage koers of slechte bedrijfsresultaten een onderneming kwetsbaar maken voor een overname.

Vijandige bedrijfsovername: overige kenmerken

Een bedrijfsovername wordt als vijandig gezien indien:

. De raad van commissarissen het aanbod verwerpt, maar de bieder het bedrijf toch koopt.

. De bieder een bod op het bedrijf doet, buiten weten van de raad om.

Een vijandige overname kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Zo kan de bieder een offerte opstellen waarin een vastgestelde prijs wordt geboden van boven de huidige marktprijs. Ook kan de bieder proberen genoeg aandeelhouders van het doelbedrijf achter zich te krijgen om het management te vervangen.

Bedrijven kunnen een vijandige overname voorkomen door bijvoorbeeld eigen aandelen in te kopen of zelf te fuseren waardoor de biedende partij een groter bedrijf moet overnemen Het inkopen van eigen aandelen is overigens in de meeste rechtsstelsels maar zeer beperkt mogelijk, en bovendien wordt het stemrecht opgeschort zolang de vennootschap deze aandelen in bezit heeft.

Controversieel zijn juridische beschermingsconstructies die overnames zouden moeten verhinderen. De meest simpele beschermingsconstructie is een rechtsvorm kiezen die zich niet voor vijandige overnames leent of geen beursnotering aan te vragen.


Crowdfunding Gids ExcelVenture Capital BegrippenVenture Capital Begrippen e..Lezing Informal InvestorsLezing WaagkapitaalTerm Sheets And ValuationsAngel Investors HandbookVenture Capital Track Recor..Venture Capital WerkpakketGratis abonneren?
(Adviezen, kortingsacties, nieuws over deals)
   


ALGEMEENONS BEDRIJFCONTACTINFORMATIE
Algemene voorwaardenBestellen en betalenI.T. Media
Privacy policyFAQDuit 8
Over ons2353 SG Leiderdorp
SitemapKvK.nr. 28080068
Tel: 071 589 4000
BTW: NL001976454B41


Copyright (c) 2001 - 2024 I.T. Media. Alle rechten voorbehouden.